Cover
01 Januar02 Februar03-Maerz04 April05 Mai06 Juni07 Juli08 August09 September10 Oktober11 November12 Dezember

Kalender 2017

20,00

Versand: voraussichtlich Anfang Dezember

Seitenzahl: 13 Blatt

Format: 29,7cm x 29,7cm (Q3)

Papier: 300g matt

Rückwand: 400g Graupappe

Bindung: weiße Wire-O Bindung mit Aufhänger

Nicht vorrätig